Utveckling av Tallinns hamn i samarbete med Zaha Hadid Architects

2017-10-02 08:00

Ny kryssningsterminal binder samman staden med ett nytt huvudstråk för fotgängare

Tyréns UK har, i samarbete med Zaha Hadid Architects, fått i uppdrag av Tallinns hamnkontor att utveckla en översiktsplan för Tallinns hamn i Gamla stan. Tyréns UK ansvarar för stadsplanering, landskapsarkitektur, hållbarhetsrådgivningstjänster samt trafikplanering.

2016 startades en idétävling för Tallinns hamn i Gamla stan samt förberedelser för en översiktsplan för en vision för 2030. Tävlingens mål var att hitta en omfattande lösning på lång sikt för att binda samman staden och dess offentliga utrymmen med sjösidan. Översiktsplanen för 2030 kommer att utgöra basen för nyutvecklingen av hamnen i Gamla stan och frigöra befintliga ytor i hamnen för utveckling av nya blandade användningsområden.

– Vi är glada över att få arbeta tillsammans med Zaha Hadid Architects och Tallinns hamn, säger Anna Reiter, chef på Tyréns UK. I översiktsplanen beskrivs olika kvarter med unika egenskaper som ger en tydlig geografisk igenkänning. Byggnader och gångvägar är placerade för att ge bästa möjliga vy över havet samtidigt som de boende får tysta och lugna gårdar. Vi har arbetat hårt för att balansera markanvändningen mot Tallinns blomstrande ekonomi och för att utforma designen särskilt för klimatet.

Hamnen i Tallinn är en av de snabbast växande hamnarna i Europa med en ökande efterfrågan på dess tjänster för kryssningsfartyg och färjepassagerare liksom för fraktgods. Översiktsplanen stöder och förbättrar kritiska hamnaktiviteter samtidigt som den frigör landyta för utveckling av ett nytt huvudstråk för fotgängare och offentliga byggnader.

Valdo Kalm, ordförande i Tallinns hamns ledningsgrupp, förklarar att den övergripande planen utmärkte sig med sin innovativa och integrerade ansats till Tallinns port mot havet.

– Tyréns UKs konceptuella förslag har de mest kreativa och fräscha idéerna, det är en storstadslösning, säger Valdo Kalm.

Planens fokus, som kallas ”StreamCity”, ligger på en blandad användning av bostads- och kontorsytor, samt en ny kryssningsterminal sammanbunden med ett huvudstråk för fotgängare. Strategin för tävlingens utformning grundades på en hållbarhetsstrategi för energi, avfall, material, luftkvalitet, vatten, effektiv transport och logistik samt motståndskraft mot klimatförändringar för att förstärka designkonceptet.

Ett av Unescos världsarv
Gamla stan i Tallinn är en av Europas bäst bevarade medeltida städer och är upptagen på Unescos världsarvslista, samtidigt som den estniska huvudstaden är världsledande inom avancerad digital informationsteknologi och är ett av världens mest uppkopplade samhällen. Den nya översiktsplanen tar fasta på den här mångfalden och skapar kopplingar mellan sjösidan och stadsdelar som är rumsligt olikartade men digitalt anslutna. Översiktsplanen skapar ett pulserande nytt samhälle i närheten av stadens centrum som ett alternativ till stadens bostadsbestånd från sovjettiden, och som kommer att erbjuda kultur, underhållning och arbetsytor. Långtidsplaner för förbättring av kollektivtrafiken och offentliga byggnader utefter hela Tallinns kustlinje är på gång.

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}