Verktyg för bättre livskvalitet

2016-08-22 13:22

Bättre klimat när vi bygger med hänsyn till väder.

Ingen kan påverka vädret. Däremot kan vi bygga stadsmiljöer så att de anpassas till klimatet. Med hjälp av en ny verktygslåda kan arkitekter och stadsplanerare göra exakta beräkningar av vädret på specifika platser och sedan utforma stadsmiljön så att man får ett behagligare klimat.

Blåshål och stekheta grytor. Oavsett var i världen du befinner dig är begreppen säkert bekanta. Vi nordbor har alla upplevt torg och gator där snålblåsten alltid viner. Och människor som lever i varma klimat är väl bekanta med stadsmiljöer där solen alltid gassar och svalkande vindar aldrig når in.

- Vädret tycks liksom alltid vara ett problem, var vi än bor. Men om vi kan beräkna exakta väderförhållanden på en plats, kan vi också planera det vi bygger där på ett bättre sätt. Och då blir livskvaliteten betydligt bättre för dem som bor och vistas där, säger Johan Stjernkvist, affärsutvecklare på Tyréns och projektledare för utvecklingsprojektet Bioclimatic toolkit.

Idén till beräkningsverktyg kom under ett uppdrag i Marockos huvudstad Rabat. Tyréns UK medverkade i en arkitekttävling i staden.

- Vi konstaterade tidigt hur viktigt det är att få in svalkande vindar från Atlanten för att kyla av gator och torg i staden. Vi kom därför på idén att göra en digital modell där vi la in väderdata och beräknade klimatet på specifika platser. Teamet från Tyréns UK vann inte arkitekttävlingen, men deras beräkningsverktyg fick stor uppmärksamhet.

- Vi insåg då att vi hade kommit något bra på spåret och bestämde oss för att utveckla idén. I Sverige har vi ju samma problem som i Marocko - fast omvänt - så vi såg vilken nytta ett beräkningsverktyg skulle kunna göra i stadsplaneringen.

- Och i och med att all väderdata redan fanns tillgänglig kunde vi sätta igång direkt när vi fick besked om finansiering från Sven Tyréns stiftelse. I dag, två år senare, finns verktygslådan på plats.

- Så gott som alla arkitekter och stadsplanerare vi har pratat med är väldigt intresserade. Det öppnar ju upp många möjligheter inom stadsplaneringen. De kan inte bara undvika vindstråk och blåshål. Verktyget gör det också möjligt att planera var på ett torg en uteservering ska ligga och var i en park sandlådan ska placeras, säger Johan Stjernkvist. När kan arkitekter och stadsplanerare börja jobba med beräkningsverktyget?

- Vi håller just nu på att utbilda fler enheter inom Tyréns så att vi får fler utförare. Vi räknar med att detta ska bli klart under våren. Sedan kan vi gå ut på bred front med verktygslådan. Intresset är redan stort.

 

Bioclimatic toolkit

Bilden ovan visar ett index som tar hänsyn till årets alla vindriktningar och vindhastigheter. Röda områden visar var det blåser mycket, gröna var det går bra att vistas även under längre stunder. Den här analysen av vindkomfort kompletteras med analys av termisk komfort för att ge den totala bilden av upplevd komfort.

Artikeln är hämtad ur Tyréns tidning Innovation >>

Läs även om tjänsten Solkartan >>

Text: Pia Runfors
Utvecklingsprojektet finansieras av Sven Tyréns Stiftelse.

 

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}