Nyheter
1 juli 2019

Ylva Berg blir ny CIO på Tyréns

Efter tio år som CIO och digitaliseringschef på facility managementbolaget Coor väljer Ylva Berg att komma till Tyréns. Hon tar plats i koncernledningen och får ansvaret för IT-utveckling, IT-strategi och digitalisering.

Ylva är en erfaren ledare och CIO som framgångsrikt har lett komplexa projekt för modernisering av IT-plattformar, sammankoppling av system och tjänster samt förverkligande av visionära strategier. I grunden är Ylva civilingenjör inom väg och vatten och det var en starkt bidragande faktor till varför Tyréns lockade.

– Här får jag chansen att fortsätta att arbeta med digitalisering, bygg och fastighet kombinerat med samhällsbyggnad i ett bredare perspektiv. För mig är det också viktigt att komma till ett modernt företag med en stark hållbarhetsprofil, framförallt Tyréns affärsmodell där vinsten går tillbaka till verksamheten och det satsas på forskning och innovation.

Den 23 september flyttar Ylva in i kontoret på Södermalm och ser fram emot att lära sig mer om Tyréns framtidsplaner och digitala utmaningar. En sak har hon dock redan bestämt:

 – Jag kommer se till att IT inte ses som en isolerad teknisk plattform och verksamhet, det är lika mycket en kultur- och kommunikationsfråga.

Tyréns VD och koncernchef Johan Dozzi anser att digitaliseringen ger stora möjligheter för enklare samarbeten, snabbare produktion och högre kvalitet och det gäller att vara proaktiv och göra kloka val för att ligga steget före.

– Därför är jag väldigt glad att Ylva snart tar plats i koncernledningen och sätter IT samt digitalisering på agendan. Ytterst handlar det om att samla och utveckla vår digitala kompetens och kultur, våra tjänster och verktyg vilket, vid sidan om oss själva, gynnar våra kunder, branschen och samhället i stort.