InfoMap

Möjliggör datadrivna beslut i samhällsbyggnadsprocessen

Vill ni spara tid och pengar genom datadrivna beslut?

Boka en demo

Varför InfoMap

InfoMap sparar tid och pengar genom att:

 • Ni får koll på vilka aspekter som påverkar värdet inför mark-/fastighetsförvärv
 • Ni slipper använda tiotals datakällor för due diligence vid markförvärv
 • Ni får möjlighet att beställa utredningar baserat på fakta istället för magkänsla

Exploatering kräver en rad utredningar för att visa att marken är lämplig för bebyggelse. Att missa en viktig aspekt kan leda till förseningar, dyra lösningar och i värsta fall avbrutna projekt. Vi vill hjälpa er att undvika denna typ av slöseri genom att samla relevant data i en plattform.

InfoMap driver den digitala transformationen av samhällsbyggnadsprocessen.

InfoMap samlar och visualiserar kostnadsdrivande och värdeskapande aspekter i en plattform.

InfoMap erbjuder även unik data inom exempelvis klimatrisker och olycksrisker. Ni får en helhetsbild av vilka aspekter som påverkar möjlighet till exploatering

InfoMap möjliggör datadrivna beslut avseende investering i eller försäljning av mark/fastighet. Ni får kontroll över vilka fördjupande utredningar som behöver göras

Ni får kontroll på riskexponering av fastighetsportfölj och en förståelse för var åtgärder behöver vidtas och möjlighet att planera transaktioner

Om InfoMap

InfoMap hjälper er att spara tid och pengar genom att möjliggöra datadrivna beslut i samhällsbyggnadsprocessen

InfoMap är ett projekt som fått finansiering inom ramen för Tyréns innovationsprogram för att utveckla en produkt som samlar och visualiserar kostnadsdrivande och värdeskapande aspekter i en plattform så att ni slipper gå till olika datakällor för olika information.

InfoMap erbjuder även unik data inom exempelvis klimatrisker och olycksrisker. Ni får en helhetsbild av vilka aspekter som påverkar möjlighet till exploatering

InfoMap möjliggör datadrivna beslut avseende investering i eller försäljning av mark/fastighet. Ni slipper gå på magkänsla kring vilka fördjupande utredningar som behöver genomföras

Ni får kontroll på riskexponering av er fastighetsportfölj och en förståelse för var åtgärder behöver vidtas. Detta innebär även en större möjlighet att planera transaktioner

Användningsområden

InfoMap passar för exploateringsprojekt i tidiga skeden där ni vill ha kontroll över vilka aspekter som påverkar markvärdet eller vad som behöver tas hänsyn till och hanteras vidare i byggprocessen. Ni kan även använda InfoMap för att få kontroll på riskexponering för er befintliga fastighetsportfölj och utifrån detta genomföra åtgärder för exempelvis klimatanpassning.

 

När behöver ni InfoMap?

 • Har ni koll på vilka aspekter som påverkar värdet inför mark-/fastighetsförvärv?
 • Använder ni tiotals datakällor för due diligence vid markförvärv?
 • Beställer ni utredningar på magkänsla som inte tar fasta på helheten?

Känns ovan utmaningar igen? Ni är inte ensamma. Vi har lösningen.

Exploatering kräver en rad utredningar för att visa att marken är lämplig för bebyggelse. Att missa en viktig aspekt kan leda till förseningar, dyra lösningar och i värsta fall avbrutna projekt. Vi vill hjälpa er att undvika denna typ av slöseri genom att samla relevant data i en plattform.

Olycksrisk vid väg för transport av farligt gods​

 • Röd zon – Oacceptabel risknivå​
 • Gul zon – Tolerabel risknivå förutsatt att rimliga riskreducerande åtgärder vidtas​
 • Grön zon – Tolerabel risknivå

Risk för skador på byggnad vid skyfall

Skärmdumparna som visar risk för olycka eller skada är hämtade från webbapplikationen InfoMap.

Såhär går det till

Inför mark- eller fastighetsförvärv:

 1. Analysen kan göras av era egna analytiker alternativt beställas som konsulttjänst
 2. Due Diligence-rapport kan beställas som konsulttjänst och inom kort direkt i webbapplikationen
 3. Ni får ett informationsövertag kring vilka aspekter som påverkar markvärdet och ett bättre beslutsunderlag för er investering
 4. Väljer ni att investera så vet ni också vilka aspekter ni bör utreda vidare i byggprocessen, t.ex. för att få en godkänd detaljplan. Dessa utredningar kan beställas som konsulttjänst och levereras i en interaktiv webbkarta som beskriver problemställning och lösningar på ett pedagogiskt vis.

Klimatriskanalys av fastighetsportfölj:

 1. I InfoMap klimatriskmodul visualiseras klimatrisker m.a.p. skyfall, höga vattenflöden och övertemperatur.
 2. Kritiska fastigheter identifieras direkt i webbkartan
 3. Lämpliga åtgärder utarbetas
 4. Handlingsplan upprättas för löpande uppföljning och revidering

Steg 3-4 genomförs av era egna analytiker alternativt beställs som konsulttjänst
Ambitionen är även att kunna optimera placering av ny bebyggelse eller infrastruktur med hjälp av prediktiv analys och AI.

Kom igång med InfoMap

Tillgång till all data på en plats via InfoMap webbapplikation

Så här gör ni för att komma igång:

 1. Kontakta oss
 2. Testa kostnadsfritt under 2 veckor
 3. Vi bokar in en genomgång av plattformen
 4. Under testperioden får ni gärna ställa frågor till oss
 5. Efter provperioden kontaktar vi er om ni vill fortsätta använda InfoMap

 

Kontakta oss 

 • Hör av dig om ni har en egen plattform och vill integrera vår data.
 • Om ni vill ha hjälp med Due Diligence eller analys av fastighetsportfölj.
 • Om ni vill ha hjälp med att optimera placering av ny bebyggelse eller infrastruktur med hjälp av prediktiv analys och AI.

I dagsläget finns en MVP av InfoMap som ständigt kommer utvecklas efter feedback från våra kunder. Produkten kommer därför aldrig att bli färdig utan ny funktionalitet kommer ständigt att utvecklas. Ambitionen är att InfoMap ska bli för fastigheter vad Spotify är för musik.

InfoMap utvecklas nu i tre steg:

 1. samla och visualisera kostnadsdrivande och värdeskapande aspekter i en plattform
 2. erbjuda due diligence inför mark- eller fastighetsförvärv samt analys av fastighetsportfölj
 3. optimera placering av ny bebyggelse eller infrastruktur m.h.a. prediktiv analys och AI

Delar ni vår vision och vill vara med på vår resa? Stötta oss genom att prenumerera på plattformen.