Karriär

Att utvecklas på Tyréns

Kompetens växer ur uppmuntran. Vi tror på våra medarbetare. Vi stöttar och stimulerar kunskapsutbyte. Engagemang leder till utveckling. Vår affärsidé, vision och övertygelse är att utveckling föder framgång.

Tyréns årliga utvecklingsprocess består av flera dialoger där medarbetaren är delaktig och har möjlighet att påverka vad hon/han vill arbeta med den närmaste perioden.

Utvecklingssamtal på Tyréns är uppdelade i två olika sorters samtal - i grupp och individuellt. Gruppsamtalet fokuseras på hur gruppen kan bidra till verksamhetens utveckling, medan de individuella, som är mellan den anställde och dennes chef, har som huvudsyfte att definiera och konkretisera vilka mål som varje medarbetare ska uppnå.

“Vi tror på våra medarbetare. Engagemang leder till utveckling.”

Kompetensområden samlar och utvecklar kunskap

Som medarbetare på Tyréns tillhör du även ett specifikt kompetensområde, till exempel bro, konstruktion eller järnväg. Kompetensområdena har vi för att samordna, utveckla, marknadsföra och överföra befintlig och ny kunskap mellan oss som jobbar på Tyréns.

Inom geoteknikområdet har vi en satsning som vi kallar Geoteknikakademin som bidrar till att ständigt utveckla våra medarbetares kompetens. För konstruktörerna har vi utvecklingsprogrammet Engineering Elegance. Och inom infrastrukturområdet stärker vi våra konsulters kompetens genom utbildning och nätverkande i Akademin för Infraplaner.

Tyrénsakademien erbjuder och utvecklar olika metoder för kompetensutveckling som våra medarbetare behöver för att nå sina individuella mål, och som även ligger i linje med det vi tror marknaden kräver framöver.

Utvecklingsvägar

Som nyutexaminerad och nyanställd på Tyréns slussas du successivt in i konsultrollen. Du arbetar med uppgifter du blir tilldelad av mer erfarna konsulter och utvecklas successivt i hur arbetet bedrivs, hur du kan använda dina kunskaper och hur stort ansvar du kan ta i uppdragen.

Den första rollen hos Tyréns kallar vi Juniorkonsult. Om man är nyanställd på Tyréns och har tidigare erfarenhet av konsultarbete så går man in på en annan lämplig nivå.

När man efter en tid som juniorkonsult går vidare till Konsult så ökar ansvaret i uppdragen, förmågan att delta i uppdragsverksamheten har ökat och skickligheten inom området har ökat.

Vill man ta ansvar utöver det som ligger inom rollen Konsult så finns tre huvudvägar att utvecklas inom: Specialistspåret, Uppdragsspåret och Chefsspåret. Vilket eller vilka spår som kan bli aktuella för en medarbetare beror på personliga egenskaper, intresse och förmåga att utvecklas i de olika spårens riktningar.