Hållbarhet

Hållbarhetsredovisning

Tyréns hållbarhetsredovisning är framtagen i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative (GRI). En central del i GRI är att integrera hållbarhetsperspektivet till företagets affär och att rapportera på det som verkligen är av betydelse – ”Report on what matters and where it matters.”

Vår hållbarhetsredovisning fokuserar på de områden och aspekter där
vi som företag verkligen kan påverka och göra skillnad utifrån vår affär, bransch och förutsättningar för att förändras till det bättre utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Tillsammans med våra kunder utvecklar vi dagens och morgondagens samhällen.