Hållbarhet

Våga tänka nytt

Cecilia Granath, vd, och Per Löfgren, hållbarhetschef, i ett samtal om hur vi på Tyréns kan vara med och påverka omställningen till ett mer hållbart samhälle. Om utmaningen att fånga kompetensen och det stora engagemanget och hitta mätbara aktiviteter där vi kan bidra till en verklig förändring.

Vi lever idag som om vi hade fler än ett jordklot och som om världen vore oändlig. Det kan då vara svårt att ta in hur snabbt vi ser effekterna av allt mer undanträngda naturmiljöer, klimatförändringarna och hur både naturens och människans livsvillkor förändras. Det påverkar oss som mänsklighet, oss som nation, oss som företag och oss som individer Vår byggda miljö, våra städer och samhällen, använder stora mängder resurser och står för en stor del av utsläppen och markanvändningen. Det vet vi. Men vi vet också att vi som samhällsbyggare just därför kan vara med och påverka utvecklingen genom att tillsammans med våra beställare göra mer hållbara val.

Var och en på Tyréns kan se helheten och följa hur vi bidrar till förändring.

Så här beskriver Cecilia Granath, Sverigechef, och Per Löfgren, hållbarhetschef, hur vi på Tyréns kan vara med och påverka omställningen till ett mer hållbart samhälle. Om utmaningen att fånga den stora kompetensen och det stora engagemanget voch hitta mätbara aktiviteter där vi kan bidra till en verklig förändring.

Från enskild fråga till strategisk mittpunkt

- Hållbarhet är är en verklig utmaning för oss som individer och för samhället i stort. Vi vet att vi behöver göra saker på nya sätt för att få till en verklig förändring och vi vet att vi behöver ta med hållbarhetsaspekterna i alla våra dagliga val och i alla våra samhällsbyggnadsprojekt, säger Cecilia Granath, vd för Tyréns Sverige.

- Ja det är ett ansvar att vara en aktör i samhällsbyggnadssektorn eftersom ny infrastruktur och nya byggnader förstås lämnar ett stort klimatavtryck. Så vårt ansvar blir att minimera avtrycket så mycket som möjligt genom att göra smarta val där det redan finns kunskap och beprövade lösningar. Samtidigt måste vi också våga tänka nytt och skapa egna innovationer där det saknas verkligt hållbara arbetssätt, säger Per Löfgren, hållbarhetschef.

- Vi blir till exempel allt bättre på att hitta lösningar där vi använder byggnader för fler än en funktion. Vi kan bygga om istället för att bygga nytt, återanvända stommen istället för att riva och vi kan vara med och se till att nyproduktion har ett så litet klimatavtryck som möjligt och blir helt klimatneutralt över livscykeln. Och vi kan envist påverka hållbarheten i varje konsultuppdrag. Hållbarhet är både vad vi gör och var vi ska, fortsätter Cecilia.

Vi delar målbild och gör jobbet tillsammans

- Det är så vi ser på det, att vi på Tyréns i det dagliga arbetet, steg för steg tillsammans med våra beställare, är med och bidrar till ett välmående och mänskligt samhälle på planetens villkor. Det är en tydlig vision som vi ser till att jobba mot genom att uppfylla åtta konkreta hållbarhetsmål som hjälper oss att navigera rätt, och mäter resultaten längs vägen, säger Per. Målen handlar både om hur vi bidrar till att utveckla samhällsbyggandet och samtidigt tar ansvar för att skapa något långsiktigt hållbart av vår egen verksamhet.

- Det är så inspirerande! Att vi har en egen Agenda 2030 som kopplar mot FN:s globala mål och som gör att vi på Tyréns delar samma bild av våra möjligheter att påverka omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Var och en kan både se helheten och även tydligt följa hur våra samlade val blir till en mätbar förändring, säger Cecilia.

Läs mer om de mätbara hållbarhetsmålen i Tyréns Agenda 2030