Om Tyréns

Engagemang

Som samhällsbyggare har vi både ansvar och möjlighet att bidra till ett hållbart samhälle. För oss är det viktigt att engagera oss i frågor som följer våra värderingar.

SOS Barnbyar

SOS Barnbyar är världens största organisation som tar hand om föräldralösa och övergivna barn och ger dem ett hem, en familj och utbildning. Sedan starten i Österrike 1949 har SOS Barnbyar byggt och driver barnbyar i 132 länder.
www.sos-barnbyar.se

Barnens Regnskog

Barnens Regnskog är en ideell förening som arbetar med att rädda tropiska skogar och hotade miljöer omkring dem. Tyréns har friköpt 625 000 kvm regnskog i norra Costa Rica. Skogen gränsar till Santa Rosa Nationalpark, som är listat som världsarv.
www.barnensregnskog.se

WASSUP

WASSUP (Water and Sanitation Support) är en fristående ideell förening bildad av anställda på Tyréns och är öppen för alla som arbetar eller som har arbetat inom Tyréns. Syftet är att med insamlade pengar av Tyrénsanställda stödja utomstående projekt som ger konkreta resultat i form av rent dricksvatten, förbättrad grundvattensituation och funktionella ekologiska sanitetsanläggningar. Tyréns ledning stödjer WASSUP och dubblerar medarbetarnas insatser. Hittills har föreningen bidragit till att ca 30 000 människor har fått tillgång till rent vatten. 
www.wassup.se

Transparency International

Tyréns är medlemmar i den internationella organisationen Transparency International som arbetar mot korruption och för ökad transparens i privat och offentlig sektor. 
www.transparency.org