Om Tyréns

För ett hållbart samhälle

På Tyréns är vi med och skapar förutsättningar som påverkar människors vardag. Vi arbetar målmedvetet för att skapa innovativa lösningar som bidrar till att bygga ett robust, kostnadseffektivt och miljömässigt stabilt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. Se gärna våra tjänster inom hållbarhet och kontakta oss så berättar vi mer om vårt hållbarhetsarbete.

Hållbarhetsmål

Vårt mål är att skapa hållbara värden i alla våra samhällsuppdrag. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi långsiktiga lösningar för ett sa...

Hållbarhetsredovisning

Tyréns hållbarhetsredovisning är framtagen i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative (GRI). En central del i GRI är att in...

Code of Conduct

Uppförandekoden är riktlinjer för hur vi på Tyréns bedriver vår verksamhet på ett etiskt, socialt och miljömässigt sätt. Koden är ett övergr...