Om Tyréns

Koncernledning

Johan Dozzi

Johan Dozzi

CEO

Född 1969. Anställd 2017.

Tidigare erfarenhet: VD Sweco Civil AB, VD Sweco Infrastructure AB och Regionchef Sweco

Birgitta Olofsson

Birgitta Olofsson

CTO

Född 1958. Anställd 2002.

Tidigare erfarenhet: Affärsenhetschef Tyréns Infrastruktur Öst, Marknads- och utvecklingschef VAI VA-projekt. Regionchef VAI VA-projekt

Klas Rewelj

Klas Rewelj

CFO

Född 1972. Anställd 2015.

Tidigare erfarenhet: Finansdirektör CGI, affärsledning, ekonomi och IT inom Falck, Munters och Atlas Copco

Jessica Petrini

Jessica Petrini

CHRO

Född 1971. Anställd 2019.

Tidigare erfarenhet: Ägare och seniorkonsult i det egna bolaget Petrini Innovation, HR-direktör på Sweco.

Ylva Berg

Ylva Berg

CIO

Född 1973. Anställd 2019.

Tidigare erfarenhet: CIO och digitaliseringschef på Coor, Senior Business Consultant och Global Software Development Manager på Lawson Software.

Cecilia Granath

Cecilia Granath

Business Area Manager Sweden

Född 1973. Anställd 2001.

Tidigare erfarenhet: Sedan examen anställd på Tyréns som byggnadskonstruktör, avdelningschef för City och Akustik, biträdande affärschef Fastighet och Byggnad

Simon Giles

Simon Giles

MD UK

Född 1974. Anställd 2018.

Tidigare erfarenhet: Ansvarig för segmentet Global Cities på Accenture

Gregor Rolski

Gregor Rolski

Business Area Manager Eastern Europe

Född 1962. Anställd 2019.

Tidigare erfarenhet: CEO för Sweco Engineering Ltd i Polen, Regionchef för vattenkraft och dammar på Sweco Infrastructure i Sverige.

Pernilla Thessén

Pernilla Thessén

Business Area Manager BAX

Född 1986. Anställd 2018.

Tidigare erfarenhet: Projektledare Sweco Civil, VD-trainee Sweco Group, marknadsanalytiker Stora Enso, strategikonsult Booz & Company