Om Tyréns

Ledningsgrupp Sverige

Cecilia Granath

Cecilia Granath

Sverigechef

Född 1973. Anställd 2001.

Tidigare erfarenhet: Regionchef Öst inom Tyréns, biträdande affärschef Fastighet och Byggnad, avdelningschef för Akustik och avdelningschef för Konstruktion inom Tyréns.

Daniel Wallström

Daniel Wallström

Divisionschef Mark & Vatten

Född 1968. Anställd 2007.

Tidigare erfarenhet: Affärsenhetschef Grontmij AB, Skanska, PEAB.

Andreas Behm Fredin

Andreas Behm Fredin

Divisionschef Konstruktion & Installation

Född 1978. Anställd 2009.

Tidigare erfarenhet: Avdelningschef för Tyréns affärsområde Installation och tidigare för Fastighet och Byggnad

Christer Abrahamsson

Christer Abrahamsson

Divisionschef Arkitektur & Projektledning

Född 1972. Anställd 2016.

Tidigare erfarenhet: Stadsbyggnadschef och Planchef Göteborgs stad, Stadsbyggnadschef Mölndals stad, Samhällsdirektör länsstyrelsen Västra Götaland.

Ulrica Nilsson

Ulrica Nilsson

Divisionschef Väg & Järnväg

Född 1967. Anställd 2019.

Tidigare erfarenhet: Affärschef Mark & Anläggning samt Mark & Vatten på Tyréns, Regionchef på Sweco Infrastructure, projektledare på Vägverket/Trafikverket

Sandra Plavinskis

Sandra Plavinskis

Affärsstödschef HR, Kommunikation, Marknad och Juridik

Född 1969. Anställd 2015.

Tidigare erfarenhet: Kommunikationsansvarig Peab AB, Marknads- och kommunikationschef Svenska Bostäder AB

Lena Carlström

Lena Carlström

HR-chef

Född 1965. Anställd 1993.

Tidigare erfarenhet: Personalchef Tyréns Infrakonsult AB.

Hans Matsson

Hans Matsson

Ekonomichef

Född 1977. Anställd 2015.

Tidigare erfarenhet: Finance Director IP & BPS inom CGI, Global Business controller Polygon och Munters

Helena Karlsson

Helena Karlsson

Affärsstödschef Verksamhetsutveckling

Född 1973. Anställd 2001.

Tidigare erfarenhet: Avdelningschef Miljö och Affärschef Projektledning på Tyréns

Johan Serrander

Johan Serrander

Marknadschef Väg & Järnväg

Född 1970. Anställd 2008.

Tidigare erfarenhet: Affärschef Väg & Järnväg Region Öst, Biträdande Regionchef Öst