Om Tyréns

Styrelse

Johan Dennelind

Johan Dennelind

Ordförande

Född 1969.

Läs mer
Marita Hellberg

Marita Hellberg

VD Marita Hellberg Consulting

Född 1955.

Läs mer
Mariette Hilmersson

Mariette Hilmersson

VD region väst Castellum

Född 1971.

I styrelsen sen 2020. Tidigare erfarenhet: VD för Framtiden-koncernen och ett flertal ledande positioner inom Göteborgs stad.

Mårten Lindström

Mårten Lindström

VD More 10 AB

Född 1950.

Läs mer
Eva Nygren

Eva Nygren

Senior Advisor

Född 1955.

Läs mer
Lars Hultgren

Lars Hultgren

Arbetstagarrepresentant, Sveriges Ingenjörer

Född 1959. Anställd 2004.

Lena Carlsson

Lena Carlsson

Arbetstagarrepresentant, Sveriges Arkitekter

Född 1957. Anställd 2008.

Suppleanter

Britta Hedman

Arbetstagarrepresentant (SI)

Ulf Roslund

Arbetstagarrepresentant (Unionen)