Om Tyréns

Styrelse

Håkan Larsson

Ordförande

Född 1947. Anställd 2013.

Övriga styrelseuppdrag: ordförande i Valea AB, Inpension Asset Management AB och Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA. Ledamot i Handelsbanken Region Väst, Viking Supply Ships AB och Stolt-Nielsen Ltd

Marita Hellberg

VD Marita Hellberg Consulting

Född 1955. Anställd 2016.

Tidigare erfarenhet: Vice President HR Ericsson, vice President Human Resources, North East Asia, Ericsson, Personaldirektör Ericsson 2003-2010, Personaldirektör NCC 2001-2002 Övriga styrelseuppdrag: Ordförande IT-Huset Holding i Norden AB, ledamot Ratio, Papulum AB och Eknö Hemman.

Mårten Lindström

VD More 10 AB

Född 1950. Anställd 2011.

Tidigare erfarenhet: Chef NCC Teknik och chef Forskning och utveckling inom NCC Construction Sverige, VD Samhällsbyggnadslänken vid KTH, VD svenska dotterbolaget Golderkoncernen. Övriga styrelseuppdrag: Prolog Bygglogistik AB, Ecoloop AB, ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien IVA.

Eva Nygren

Senior Advisor

Född 1955. Anställd 2017.

Tidigare erfarenhet: Direktör Investering Trafikverket, VD och koncernchef Rejlers och VD Sweco Sverige. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Brandkonsulten AB, styrelseledamot i JM AB, Uponor OY, Troax Group AB, Ballingslöv International AB, Nye Veier AS och Nobelhuset AB.

Mikael Vatn

Senior Vice President Central and Western Europe Etteplan

Född 1967. Anställd 2009.

Tidigare erfarenhet: VD Securitas Direct Sverige AB, Koncernchef/VD EnergoRetea. Övriga styrelseuppdrag: ledamot CLC Installationsconsult och Textilia samt ledamot i STD-företagen.

Lars Hultgren

Arbetstagarrepresentant, Sveriges Ingenjörer

Född 1959. Anställd 2004.

Ulf Roslund

Arbetstagarrepresentant Unionen

Född 1964. Anställd 2017.

Veronica Johnander

Arbetstagarrepresentant, Sveriges Arkitekter

Född 1978. Anställd 2018.

Suppleanter

Britta Hedman

Arbetstagarrepresentant (SI)