Om Tyréns

Våra värdeord

Våra värdeord definierar vår företagskultur, det vi tror på och tycker är viktigt. Värdeorden fungerar som ledstjärnor i vardagen.

"Öppenhet, nyfikenhet och samspel"

Öppenhet

Öppenhet och transparens skapar förtroende, både internt och gentemot kunder, partners och intressenter. Genom att vara öppna och lyhörda mot vår omvärld skapar vi förutsättningar för nya samarbeten och lösningar. Vår öppenhet är alltid till ömsesidig nytta, den sker aldrig på någon annans bekostnad eller integritet.

Nyfikenhet

Tyréns är ett utforskande företag. Forskning och utveckling är vår livsluft. Hos oss får medarbetare kapacitet och möjlighet att, med sin nyfikenhet och kreativitet, verka för innovativa lösningar. Att våga och försöka är vårt sätt nå framgång.

Samspel

Vår framgång står och faller med viljan och förmågan till samspel, där vi bidrar aktivt med lösningar på våra kunders utmaningar. Ett gott samspel är lika viktigt internt som externt. Respekt och lyhördhet, välvilja och glädje är en utmärkt grogrund för goda relationer och trygghet – och därmed förmågan att skapa värde för kunder och vår omvärld.