Sektorer

Industri

Tyréns breda kunskap inom samhällsbyggnad är en garanti för att vi kan ta ett helhetsgrepp kring industriernas behov av tjänster. I vårt samarbete med industrin har vi särskilt fokus på miljö, projektering, informationshantering och riskhantering.

Vi kan miljöbalken och vet hur man driver tillståndsprocesser. Miljö- och energiområdena är ofta komplexa och föränderliga. Med hjälp av vår samlade erfarenhet kan du göra rätt direkt. I arbetet med riskhantering och säkerhet kan vi bidra med projektering av brandskydd utifrån förenklade och analytiska metoder för att alltid hitta den bästa lösningen utifrån enskilda förutsättningar i skyddsbehov och personsäkerhet.

Tyréns riskanalyser utgår både från de behov och de lagar och regelverk som gäller för hanteringen inom varje specifikt industriprojekt. Vi hjälper till vid tillståndsprocesser genom att stödja arbetet med att ta fram rutiner och utbildningar för personalen och deltar i processer och möten med myndigheter.

Listan kan göras hur lång som helst, men det viktigaste hittar du hela tiden i vårt sätt att arbeta. Ett arbetssätt där bredden av vår samlade kunskap alltid kan ge dig tillgång till den spetskompetens du behöver. Vår helhetssyn gör att våra kunder kan specialisera sig.

Ta gärna kontakt med någon av våra medarbetare här intill, så berättar vi mer om fördelarna med att arbeta med Tyréns.