Om oss

Tyréns 80 år

Tyréns firar i år 80 år som fristående konsult med Sven Tyréns Stiftelse som stark och oberoende ägare. Vår tradition att satsa på kompetens och kunskapsutveckling är fortsatt framgångsrik.

Sven Tyrén grundande Tyréns AB år 1942. Han var en visionär som var med och utvecklade nya arbetssätt och som såg till att Tyréns var med och drev på den tekniska utvecklingen. 

Tyréns födelsedag

Sven Tyrén tog över firman och undertecknade avtalet den 17 juni 1942 och därför räknar Tyréns det som sitt födelsedatum. Utvecklingen har sedan dess stadigt gått framåt. Först med Sven Tyrén som ägare, som under 1950- och 1960-talet hade spridit aktieägandet till ett drygt dussintal anställda i ledande befattningar. Målsättningen var att undvika externa ägarintressen och låta den yngre generationen successivt överta ägandet. Efterhand blev dock företagets ekonomiska värde så högt att tillräcklig privat köpkraft inte kunde uppbringas internt. I början av 1976 löstes därför ägarsuccessionen på ett annat sätt. En stiftelse, Sven Tyréns Stiftelse, bildades. Sven Tyréns Stiftelse äger konsulttverksamheten även idag.

80 years of success.
The best is yet to come.

Några milstolpar i vår historia

Tyréns historia börjar i Stockholm och många av dessa välbekanta byggnader har Sven Tyrén själv eller någon tidigare Tyréns medarbetare haft sin hand vid.

Dessa projekt är fortfarande en viktig del av våra historia. Idag är Tyréns så mycket mer än konstruktion – vi har adderat en lång rad kompetenser under åren som gått – både genom förvärv av bolag och organisk tillväxt genom rekryteringar. Och vi har kontor över hela Sverige. Samt i England, Litauen, Polen, Bulgarien och Estland.

1940-talet

Sven Tyrén tar över ledningen för konstruktionsfirman firma Teknologie doktor John-Erik Ekström Konsulterande Ingenjörsbyrå och avtalet undertecknades den 17 juni 1942. Uppdragen består främst av konstruktion av sjukhus och samarbetet med Svenska Bostäder AB inleds.

1950-talet

Antalet medarbetare ökade från 27 till 150. Stockholms City omdanas. Tyréns konstruerar fyra av Hötorgshusen. Tyréns arbetar som konstruktör i utbyggnaden av Vällingby och Farsta. Det första området med elementhus byggdes. Sven Tyréns ledde utvecklingsarbetet av konstruktionshandlingar i HALTH-gruppen.

1960-talet

Tyréns fortsätter att växa från 150 till 250 medarbetare och flyttar in i ett av Hötorgshusen. Exempel på uppdrag: Konstruktion i utbyggnaden av Skärholmen åt Svenska Bostäder. Pappersindustri i Piteå, Sheraton hotell i Stockholm och Stockholms universitet med Arrheniuslaboratoriet.

1970-talet

Sven Tyréns Stiftelse grundades 1976. Exempel på uppdrag: Fyra ledningscentraler projekterades åt Civilförsvaret. Konstruktion av Arlanda och Arlanda International samt Landvetter. Ombyggnad av Kungliga Operan, Musikmuséet, Kungliga Livrustkammaren. Konstruktion av Moderna Muséet och renovering av Drottningholms Slott.

1980-talet

Tyréns flyttar från Stockholms city till Sundbyberg. Sven Tyrén hade introducerat datorer i verksamheten under 1950-talet och gick nu vidare med att introducera CAD. Exempel på uppdrag: värmeanläggning i Södertälje, ombyggnad av NK, Stadsteatern i Stockholm, Postterminalen, Södra stationsområdet, Vasamuséet, Arlanda Inrikes m.fl.

1990-talet

Tyréns flyttar från Sundbyberg till det egenkonstruerade kontoret vid Slussen. Exempel på uppdrag: Moderna Muséet i Stockholm, Arkitekturmuseum i Stockholm, Marinmuséet i Karlskrona, SOS Räddningscenter, Arlanda Syd, Arlandabanan, Mälarbanan och Svealandsbanan, ett antal byggnader åt ASTRA och en komplett CAD-databas av city vid Hötorget.

2000-talet

Antalet medarbetare passerar 500. Tyréns Byggkonsult och Tyréns Infrakonsult slås samman till ett bolag. Exempel på uppdrag: Bomässan i Malmö 2001, förstudie för Citytunneln i Malmö, Botniabanan, järnvägsplan för Svealandsbanan, utredning Norra Länken i Stockholm, bostäder och lokaler i Hammarby Sjöstad.

2010-talet

2011 tar Tyréns steget ut på den internationella arenan i och med förvärvet av bolaget AKTII – Adams, Kara och Taylor. AKTII har sin bas i London, men arbetar på en internationell marknad. 

2020-talet

Resultatet av vårt arbete syns runt om i hela Sverige. Digitalisering och visualisering blir ett allt mer återkommande inslag i våra uppdrag. Vi har ett brett tjänsteutbud och vi tar de stora uppdragen som vi tidigare varit en liten del av. Vi är idag nästan 3000 personer i Tyrénskoncernen.

Är du nyfiken på hur Sven Tyréns anda lever vidare i vår jobbvardag?

På Tyréns är innovation en del av medarbetarnas vardag. Med digitalisering som drivkraft och hållbarhet som mål skapar vi nytänkande lösningar för våra kunder. 

Läs mer om vårt innovationsprogram

Tyréns Agenda 2030

Tyréns Agenda 2030 är vår långsiktiga målsättning för att bidra till ett hållbart samhälle. 

Läs mer

Sök jobb hos oss

Vill du vara med och skapa bättre samhällen? Vi är nyfikna på dig. Vi finns på ett 30-tal kontor runt om i landet och söker konsulter i flera städer. 

Lediga jobb