Utveckling

Vårt innovationsprogram

På Tyréns är innovation en del av medarbetarnas vardag. På kort tid har vår nya innovationsprocess förändrat affärsutvecklingen för Tyréns. Digitalisering och hållbarhet är två starka drivkrafter som har lagt grunden för nya innovationer och affärsmodeller. Målet är att vara branschens ledande innovationsföretag.

Tyréns innovationsprocess har sedan starten 2019 genererat ett antal kommersiella tjänster och produkter. Till exempel Flowmapper som optimerar trafikflöden via den positionsdata från bussar, spårvagnar och tåg och SunEngine som är en ny digital plattform för solkartor som ska ge nytt liv till marknaden för solceller. 

Kreativiteten sprudlar

Forskning och utveckling är ingen ny företeelse för Tyréns, som sedan Sven Tyréns tid har investerat i forskning och utveckling via Sven Tyréns Stiftelse.

– Vi vill genom den nya innovationsprocessen säkerställa att det som vår ägare Sven Tyréns Stiftelse satsar utvecklingsmedel på ska vara tillämpbar ny kunskap och möjliggöra lösningar som genom affär i slutändan genererar samhällsnytta. Det blir win-win. Det som är nytt är förhållningssättet och den ökade kundorienteringen innan och under utvecklingsskedena, säger Dag Måhlstrand, Head of Innovation på Tyréns.

Idéer växer i fröprogrammet innan de visas upp i draknästet.

Tyréns eget draknäste

Under det övergripande målet att skapa ”hållbara lösningar för framtiden” uppmanas Tyréns medarbetare vidareutveckla gammalt, eller tänka helt nytt, inom områden som:

  • cirkulär ekonomi och återvinning,
  • digital transformation,
  • mobilitet,
  • robusthet,
  • hälsa
  • eller lokal miljö.

Idéer utvecklas i ett fröprogram

Idéer som har potential att leda till en affär utvecklas i ett fröprogram med stöd av en tilldelad innovationscoach. Fröprogrammet avslutas med en presentation inför Tyréns eget ”draknäste”. Här presenteras idéerna för företagets CTO, innovationsledning, och utvalda affärschefer från organisationen. Om en fröidé klarar nålsögat ansöker idégivaren till Sven Tyréns Stiftelse om finansiering för utvecklingsfasen.

Poddavsnitt om innovation

I poddavsnitt 24 samtalar innovationschef Dag Måhlstrand med Tyréns produktchef Pernilla Thessén om tankarna bakom innovationsprogrammet.

Lyssna på podden