Utveckling

SEEN

Nätverkets parter är självständiga konsultföretag och de har för avsikt att förbli självständiga. När nätverket aktiveras kan kunden få tillgång till över 6 000 experters kunskap. Företagen som deltar i nätverket har alla goda etablerade rykten inom deras respektive marknader och affärsintegritet är en viktig del av deras tjänster. De anställda har ett finansiellt intresse i företagen och de satsar på hög kvalitet i sina tjänsteutbud.

 

 


Följande konsultfirmor deltar i SEEN-nätverket:

  • Artelia, Frankrike
  • Tyréns, Sverige
  • Witteveen+Bos, Nederländerna

De medverkande företagen i detta nätverk ingår inte i någon form av konsortium eller företagsgrupp.

Läs mer på SEENs webbplats.