Utveckling

Tidningen Innovation

Alla städer och samhällen har olika utmaningar. Men de har också en viktig sak gemensamt – de behöver innovativa lösningar för att vara hållbara också i framtiden. Därför driver Tyréns många olika forsknings- och utvecklingsprojekt.

I detta nummer av tidningen Innovation berättar vi om några av dem. Läs om hur vi tar vara på möjligheterna med digitaliseringen för att göra vårt samhälle ännu smartare. Och hur vi vänder på problemet med kompentens- och resursbristen i samhällsbyggarbranschen och istället skapar nytänkande och nya sätt att arbeta.

– Inom Tyréns ser vi i dag en tydlig röd tråd där merparten av våra FoU-projekt har ett digitalt innehåll och den trenden fortsätter. Digitaliseringen går som en våg genom samhället och den går också hand i hand med vår strävan att bidra till ett hållbart och smartare samhälle, säger Birgitta Olofsson, FoU-ansvarig på Tyréns.

Sven Tyrén var en nyfiken människa. Den stiftelse som bär hans namn ger idag Tyréns medarbetare möjlighet att utveckla nya avancerade konstruktioner, effektivare arbetssätt, lösningar för klimat, miljö och hälsa samt smartare sätt att bedriva drift och underhåll med mera.

Här kan du läsa tidningen Innovation som bläddringsbar pdf >>