Vår ledning

Styrelse för Tyrénskoncernen

Johan Dennelind

Johan Dennelind

Ordförande

Född 1969.

Läs mer
Marita Hellberg

Marita Hellberg

VD Marita Hellberg Consulting

Född 1955.

Läs mer
Mariette Hilmersson

Mariette Hilmersson

VD region väst Castellum

Född 1971.

I styrelsen sen 2020. Tidigare erfarenhet: VD för Framtiden-koncernen och ett flertal ledande positioner inom Göteborgs stad.
Mårten Lindström

Mårten Lindström

VD More 10 AB

Född 1950.

Läs mer
Caroline Segerstéen Runervik

Caroline Segerstéen Runervik

Sverigechef Capgemini

Född 1973.

I styrelsen sedan 2022.
Tidigare erfarenhet: Affärsområdeschef Capgemini, KAM Hotsip, Marknadschef PaperX.

Anna-Karin Hatt

Anna-Karin Hatt

Vd och koncernchef för LRF

Född 1972.

I styrelsen sen 2021. Tidigare erfarenhet: vd Almega, It- och energiminister, Statsrådsekreterare, vd Didaktus Skolor och vice vd Kind & Partners. 

Lars Hultgren

Lars Hultgren

Arbetstagarrepresentant, Sveriges Ingenjörer

Född 1959. Anställd 2004.

Anna Bergenstrand

Anna Bergenstrand

Arbetstagarrepresentant, Sveriges Arkitekter

Född 1976. Anställd 2020.

Ulf Roslund

Ulf Roslund

Arbetstagarrepresentant, Unionen

Född 1964. Anställd 1994.

Suppleanter

Britta Hedman

Arbetstagarrepresentant (SI)

Jörgen Rickhamn

Arbetstagarrepresentant (Unionen)