Våra värderingar och vår historia

Om Sven Tyrén

Sven Tyrén grundande Tyréns AB år 1942. Han var en visionär som var med och utvecklade nya arbetssätt och som såg till att Tyréns var med och drev på den tekniska utvecklingen.

Sven Tyrén tog examen vid Chalmers tekniska högskola år 1936. År 1942 tog han över John-Erik Ekströms Konsulterande Ingenjörsbyrå och grundade Tyréns AB. 

Tekniskt branschledande från start

Sven Tyréns ambition var att företaget skulle ligga i teknikens frontlinje och han såg som sin uppgift att vidga och fördjupa den traditionella projektörsrollen. Han var en visionär och en entreprenör som hela tiden strävade efter utveckling och nytänkande. Han ifrågasatte arbetssätt och initierade förändringar som gjorde det egna företaget tekniskt branschledande och samtidigt utvecklade samhällsbyggnadssektorns byggmetoder, byggmaterial och redovisningsmetoder, hela tiden med fokus på affären och ökad lönsamhet.

Sven Tyrén

"Sven Tyrén var en visionär och en innovatör. År 1942 grundade han Tyréns AB."

Standardisering av konstruktörernas "språk" på 50-talet

På 50-talet var Sven Tyrén med och bildade HALTH. HALTH var en grupp byggnadskonstruktörer som utredde frågan "hur ändamålsenliga bygghandlingar ska se ut". Utredningen genomförs på Tyréns under tre år och med medel från Statens nämnd för byggnadsforskning. Den resulterar 1958 i omfattande förslag till standardisering av konstruktörernas symboler och uttrycksmedel.

Sven Tyréns Stiftelse finansierar forskning och utveckling

Tyréns är stiftelseägt och satsar målmedvetet på forskning och utveckling. Vi drivs av nyfikenhet och att skapa bättre samhällen. Sven Tyréns Stiftelse bildas 1976. Genom Sven Tyréns Stiftelse finansierar vi årligen ett antal projekt, doktorander och adjungerade professorer för forskning och utveckling inom sektorn.