Wall of Innovation

Digital Asset Management as a Service

Tjänsten går ut på att förvalta kundens objektsbaserade 3D-modeller och tillgängliggöra dess innehållande information.

Laddar

Tyréns har kunskap om hur 3D-modeller kan uppdateras och underhållas över tid genom att utnyttja hela företagets olika kompetenser och områden. Skillnaden mot att erbjuda ett digitalt arkiv som t.ex. Webforum är att vi även uppdaterar och tar ansvar för att informationen som kunden behöver få ut, finns tillgänglig via digitala API:er etc.

Tyréns kan även erbjuda mindre projekteringsinsatser om det är så att informationen som ska uppdateras innebär större förändringar i CAD och BIM-modeller.