Wall of Innovation

Effektivare förskolor med dynamiska modeller

Samskapad, platsanpassad förskola till fast pris med hjälp av dynamisk modellering.

Laddar

Som arkitekt på Tyréns har jag varit med och tagit fram en del förskolor. När jag har gjort det så har det slagit mig hur svårt det är för våra kunder att förutsäga vilka tider och kostnader det blir. Mycket på grund av sena önskemål från verksamheten. Det har fått mig att fundera på en slags road map som involverar alla intressenter och som med hjälp av datadriven design effektiviserar vårt arbete i det tidiga skedet.

Genom att nyttja parametrisk teknik tänker jag att vi får en mer dynamisk 3D-modell som inte är så känslig för sena ändringar och det här skulle kunna ge kunden möjlighet att välja en tryggare tjänst som vi kan leverera till fast pris. Vi kallar den här tjänsten för dynamiska förskolor.