Wall of Innovation

Förbättrade miljöutredningar med multivariat analys

Med multivariat analys kan mycket data som är svåra att överblicka utvärderas samtidigt, tex för sökning av källa till förorening.

Laddar

Vet du vad PFAS är? Det är tusentals ämnen som numer finns överallt i vår miljö. De har vattenavstötande egenskaper, stöter bort vatten, och det är ju bra men samtidigt är de skadliga för människors hälsa och vår miljö.

När vi ska ta reda på till exempel vad som är källan till höga halter på ett område så har vi mycket data som är svåra att överblicka. Därför utvecklar vi användningen av multivariat analys. Alltså vi utvärderar all data samtidigt.Det innebär att vi får ut mer information från samma data som att titta på en färgbild istället för en svart-vit. Just nu är vi i en tidig fas med vårt projekt och vi har en pilotkund.