Wall of Innovation

InfoMap

Hjälper fastighetsbolag spara tid och pengar genom datadrivna beslut i samhällsbyggnadsprocessen.

Laddar

Vi på Tyréns producerar mängder av data i våra utredningsuppdrag. Tänk om vi kunde samla och tillgängligöra den datan i InfoMap istället för vad vi gör idag, spara ned den på filservrar för att aldrig använda den igen.

Ju mer data vi har desto mer användbar blir InfoMap och desto fler saker kan man göra med den. I framtiden skulle jag även vilja kunna föreslå var man ska placera ny bebyggelse eller till exempel var en ny väg- eller järnvägssträckning ska gå från A till B.

Vill du veta mer om InfoMap eller använda det själv i dina uppdrag. Kontakta mig.