Wall of Innovation

Innovationskompassen

Från idé till innovation

Laddar

Tyréns tjänst Innovationskompassen passar dig som vill nå längre i ditt innovationsarbete och vara med och forma framtidens hållbara samhällen. Den hjälper aktörer i stadsutvecklingsbranschen att kickstarta och navigera sitt innovationsarbete.

Världen förändras snabbare än någonsin och det har aldrig varit lika angeläget som nu att arbeta med innovation - gamla lösningar räcker helt enkelt inte till. Om vi ska nå högt satta hållbarhetsmål och dessutom fortsätta vara relevanta för framtiden, behöver vi tänka nytt.

Men det är svårt att veta vart man ska börja och svårt att driva processer som ligger i utkanten av den ordinarie verksamheten. Det är lätt att hamna i de vanliga fallgroparna:

  • Vision och mål brukar finnas, men hur ska man komma dit
  • Idégenereringsfasen pågår för evigt och det är svårt att ta sig vidare och besluta om investering
  • Innovationsprojekt skalas inte upp, de blir sällan mer än piloter
  • Insatsen som krävs för lyckad innovation underskattas nästan alltid

Detta brukar leda till en känsla av frustration över att inte se resultat, att ha slösat med pengar och resurser och ändå inte nå de uppsatta innovationsmålen. Det skapar också en rädsla som hämmar en att våga försöka på nytt.

Innovationskompassen adresserar alla de här problemen genom att erbjuda en snabb och tydlig metod som hjälper aktörer i stadsutvecklingsbranschen att kunna sätta de rätta förutsättningarna för att bedriva ett framgångsrikt innovationsarbete och på så sätt optimera satsningen i tid och pengar.

 

Här kan du läsa mer om Tyréns tjänst för ett framgångsrikt och strukturerat innovationsarbete