Wall of Innovation

Scrap

Vi visar dig statistik för byggavfallet redan vid byggstart.

Laddar

Byggsektorn står för 45 procent av allt avfall som skapas i Sverige. 2020 producerades nästan 15 miljoner ton bygg- och rivningsavfall och den totala kostnaden för att hanteringen av avfallet låg på nästan 7,3 miljarder kronor.

Problemet är att det inte går att veta hur mycket avfall det blir förrän projektet är avslutat och då är det för sent att vidta åtgärder. För att hjälpa byggentreprenörerna att minska sitt avfall har vi utvecklat Scrap. Scrap är ett webbverktyg för att prognosticera byggavfall. De löpande prognoserna kommer att hjälpa byggentreprenören att vidta åtgärder i tidigt skede för att minska sitt avfall. Genom att använda Scrap kommer man att få mindre avfall och mindre materialinköp och därmed kunna minska sin klimatpåverkan.