Wall of Innovation

Trygghetslabbet

Trygghetslabbet utvecklar en ny metod som hjälper bostadsaktörer att jobba strukturerat och hyresgästnära med trygghetsfrågor under hela ombyggnadsprocessen.

Laddar

Att det är viktigt att jobba med trygghet i våra bostadsområden är nog de flesta överens om, men hur bostadsaktörer kan jobba med frågan med renovering och ombyggnation är nog inte lika självklart. Det beror förmodligen på att trygghet är en upplevelse och en känsla och varierar väldigt mycket mellan olika platser och individer. Och trygghetsåtgärder bör ju vara förankrade med de boende och platsens unika förutsättningar.

Men idag är det vanligt att det här inte blir av inte minst ombyggnadsprojekten på grund av dess natur att ha ganska tajta tidplaner. Därför tar vi fram en ny metod som hjälper bostadsaktörer att jobba mer iterativt och strukturerat med trygghetsfrågor under hela ombyggnadsprocessen där vi visualiserar och känner av arkitektförslag och våra antaganden om trygghet tillsammans med hyresgästerna. Allt med hjälp av digital teknik som förenklar och snabbar på processen.