Wall of Innovation

Tyréns Data Extractor

Tyréns Data Extractor är ett API som möjliggör för andra system importera in information från BIM-modeller.

Laddar

Visionen för Tyréns Data Extractor är att ”unlock the potential" in sustainable information. I byggbranschen nyttjas informationen som skapas i våra BIM-modeller alldeles för dåligt. Det är väldigt vanligt att när man förflyttar information från ett system till ett annat måste användaren manuellt återskapa information som finns i våra BIM-modeller. Och det är här Tyréns Data Extractor kommer in i bilden.

För när vi pratar om sustainable information så menar vi så menar vi ett hållbart informationsflöde. Information ska inte behöva skapas flera gånger. Tyréns Data Extractor är ett API som möjliggör för andra system att importera in information från BIM-modeller. Genom spatial analys så kan Tyréns Data Extractor koppla ihop samtliga objekt. Detta är ett unikt sätt att importera in information. Dessutom kvittar det vilken programvara BIM-modellen är skapad i. Eller om det finns flera modeller som är skapade i olika program. Tyréns Data Extractor är en produkt som redan finns ute på marknaden.