Wall of Innovation

Utformningsverktyg för cykelparkering

Utformningsverktyget för cykelparkering ska göra det enklare att utforma bra cykelparkering, men även effektivisera processen mellan beställare och konsult.

Laddar

Har du någonsin haft problem med att parkera din cykel i ett cykelrum, att det känns som du måste pressa in cykeln i cykelstället mellan andra cyklar eller att det är svårt att vända eller svänga för att det inte finns inga fria ytor. Speciellt om du har en lådcykel.

Det är ingen lätt uppgift som kommuner och byggaktörer har speciellt inte eftersom de riktlinjer som finns för utformning av cykelparkering, är spridda och inte helt fullständiga. Det finns krav på att man ska bygga cykelparkering, men det finns inte alltid krav på standard. Och allt som allt så är det inte helt tydligt vad som krävs för en cykelparkering.

Vi vill lösa det här genom att utveckla ett digitalt utformningsverktyg för cykelparkering. Det här verktyget ska innehålla standardiserade mått och det ska vara möjligt att snabbt testa flera olika utformningar. På det här sättet vill vi säkerställa bra standard på cykelparkeringar och höja attraktiviteten för cykel som transportmedel.