Wall of Innovation

Visuell 4D-plan

Visuell 4D-plan möjliggör en visuell skedes- och produktionsplanering inom komplexa infrauppdrag. Med Visuell 4D-plan förutser vi byggbarheten och skapar samsyn.

Laddar

Idén går ut på att erbjuda kund ett verktyg som under byggnadsproduktionsskedet presenterar tidplaneringen för arbetsplatsdispositionen i 3D. Med en visuell modell av tidplanen ökar förståelsen för utformningen av byggarbetsplatsen. Med den visuella APD-planen redovisas t.ex. hur leveranser samverkar, tillfälliga byggnationer tillkommer och rivs samt upplag av material tar plats i anspråk i olika tidsskeenden. Samt hur detta samspelar med befintlig omgivning.

Att presentera detta i 3D tar bort risken för feltolkningar av i vanligtvis svårtolkade GANTT-scheman, 2D-ritningar eller handskissade APD-planer. Vi ser en unik möjlighet att bygga detta verktyg på den befintliga TYREngine-plattformen. Planen är att hitta en automatiserad process som håller den visuella APD-planen kontinuerligt uppdaterad med den senaste informationen från projektets tidplan.