Åbackens äldreboende

En trygg miljö med utsikt över Eskilstunaån. Åbackens vård- och omsorgsboende ligger centralt placerat i ett bostadsområde nära vacker natur och med utsikt över Eskilstunaån. Boendet består av 66 lägenheter som är anpassade för äldre med funktionsnedsättning samt demenssjukdom. Målet för projektet var att skapa en trygg miljö för ett värdigt och självständigt liv, där stor vikt lagts vid den yttre miljön.

En generös takterrass ger fina utblickar över ån och stadens vyer med kända landmärken. Här kan man sitta i skugga under pergolor i vindskyddade lägen, nyttja de upphöjda odlingslådorna, känna på de taktila växterna eller bara njuta vid klätterväxterna och se vinden i prydnadsgräsen. Takterassen nås bara av de boende och är särskilt anpassat till dementa i sin utformning och val av markmaterial. Åbackens centrala läge strax söder om centrum, mellan stadskärna och friluftsområde,  tillvaratogs och en ny lekplats uppfördes i direkt anslutning till äldreboendets gård,  för att skapa liv och rörelse och möjlighet till möten.

Ambitionen har varit att skapa ett levande område där äldreboendet har infogats i ett befintligt bostadsområde och gemensamma träffpunkter skapats, bland annat för midsommarfirande. Dagtid är Åbackens gård öppen och tillgängliga promenadslingor med bänkar har anlagts i det omgivande bostadsområdet så att man kan ta del av omgivningen.

 

Färdigställt: 2014

Uppdragsgivare: Eskilstuna kommunfastigheter AB