Biomedicum, Karolinska institutet

Biomedicum, Karolinska institutet. Akademiska Hus AB, region Stockholm ska tillsammans med Karolinska Institutet (KI) uppföra Biomedicum, ett nytt forskningslaboratorium inom Karolinska Institutets Campusområde i Solna. Tyréns har i uppdrag av Akademiska hus att 2011-2015 vara med i hela processen för att konstruera, ansvara för ljud och vibrationer och agera Project Information Officer (PIO) för Biomedicum – från programhandling fram till relationshandling. Biomedicum är med sina sammanlagt 80 000 kvadratmeter Akademiska Hus enskilt största byggprojekt någonsin.

Biomedicum ska samla huvuddelen av Karolinska Institutets experimentella forskning och vara en arbetsplats för omkring 1500 forskare och andra medarbetare. Målsättningen med projektet är att skapa förutsättningar för att KI ska kunna bedriva forskning i världsklass samt leva upp till sin vision om att vara ett av världens ledande universitet inom det medicinska området. Biomedicum utgörs av framförallt laboratorier, men även kontor, parkeringsgarage, hörsal, konferenslokaler och ljusgård.

Tyréns uppdrag innefattar konstruktionshandlingar, akustiska lösningar och har även rollen som PIO. I uppdraget som PIO ansvarar Tyréns för 3D-samordningen i projektet samt har i tidigt skede varit Akademiska hus bollplank vid kravställande på övriga konsulters 3D-modellering.

Projekteringen sker helt i 3D, vilket bland annat möjliggör visualiseringar samt samordning och kollisionskontroller mellan prefabricerad och platsbyggd stomme och installationer. PIO har tillsammans med upphandlad entreprenör satt upp en fungerande modellbaserad kalkylering (s.k. 5D) vilket leder till effektivare kalkylprocess och bättre koll på byggdelsmängder.

I projektet ställs stora krav på bland annat energiförbrukning, dynamik/vibrationer, kvalitet-miljö-arbetsmiljö, produktionsanpassning, allt med hög kvalitetskänsla. Byggnaden ska uppnå Miljöklassad Byggnad Silver.

Den nya byggnaden stabiliseras av vindbockar/snedsträvor i fasader, teknikschakt och trapphus. Konstruktionslösningen gör att hyresgästyrorna blir mer öppna och flexibla och släpper in mycket ljus. De två källarvåningarna är platsgjutna och stommen är i övrigt prefabricerad och består av håldäck, stålpelare och stålbalkar.

Stor omsorgs läggs på dynamiska analyser för att möjliggöra användning av vibrationskänslig utrustning på alla våningsplan inom planerade laboratorieytor – utan att överdimensionera stommen.

Projektet innefattar många utmaningar såsom stor byggnad på mycket liten tomt, djup grundläggning med stort vattentryck, höga krav på dynamik/vibrationer och kort produktionstidplan.

Byggnaden utgörs i normalplan av fyra stycken huskroppar som omgärdar en 8-våningshög ljusgård på 25x27m.

Ljusgården hör till de största i Sverige sett till kubikmetervolym

 

Beställare: Akademiska Hus