Bostad i jordbrukslandskapet

Byggnaden ligger mitt i jordbrukslandskapet och den relativt stora enplansbyggnaden har lånat skalan från de omgivande äldre gårdarnas ekonomibyggnader.

Omgiven av traditionella västerbottensgårdar

Byggnaden ligger mitt i jordbrukslandskapet omgiven av traditionella västerbottensgårdar men också några enfamiljsbyggnader från senare tid. Den relativt stora enplansbyggnaden har lånat skalan från de omgivande äldre gårdarnas ekonomibyggnader.

Två långsmala flyglar bildar tillsammans med mittdelen en entrégård mot norr och en skyddad uteplats mot söder. Skjutluckor gör det möjligt att minska de stora glasfönsterytorna vid behov. Trästomme med fasad av stående spontad panel. Lertegel på tak. Falu Rödfärg är sedan länge självklar i omgivningen.

Beställare: Privat

Arkitekt: Ove Nilsson