Campus Albano

VVS- och energisystem på campus Albano vid Stockholms universitet. Tyréns har projekterat delar av VVS-energisystemen vid campus Albano i Stockholm. Uppdraget innebar projektering av tre av byggnaderna som Akademiska Hus upprättat och som omfattar ca 61 000 kvadratmeter. 

Byggnaderna förses med närproducerad energi från ett geoenergilager vilket också ingår i uppdraget att projektera. Lokalerna som Akademiska Hus upprättat för Stockholms universitet innehåller lärosalar, hörsalar, seminarierum samt kontor. Utrymmena är flexibla för att möta verksamhetens krav på flexibilitet under lång tid vilket ställer höga krav på de tekniska systemen.

Uppdraget innebar projektering av tre av byggnaderna som Akademiska Hus upprättat och som omfattar ca 61 000 kvadratmeter. 

Campus Albano beräknas stå klart 2020 och området ska ge utbildningsmiljöer för 15 000 studenter och forskare och bilda ett hållbart campus i Stockholm.

Ett av målen med uppförandet av lokalerna är att det ska vara föränderliga byggnader med möjlighet att kunna ändra verksamheten från lärosalar till kontorsmiljö och omvänt. Detta förutsätter hög flexibilitet vad det gäller dess tekniska system.

Flexibilitet innebär att lokalerna delas in i olika zoner med olika möjlighet till förändringar. Exempelvis så ska installationer kunna anpassas för att minimal ombyggnad behöver ske vid ändring av verksamhet i lokalerna. Detta medför i vissa fall att schakt och installationer i tekniska utrymmen både ska möjliggöra försörjning av kontorssalar och lärosalar.

 

Beställare: Akademiska Hus

Bild: BSK Arkitekter