Snabb nyproduktion av flerbostadshus

Tyréns har arbetat med ett framgångsrikt bostadsprojekt i Gråbo som visar på en byggprocess som bara tog sex månader från byggstart till inflyttning. Ett nyproducerat flerbostadshus står klart med 26 nya hyreslägenheter, från ettor till fyror med rimliga hyresnivåer.

Tyréns är arkitekter och har gestaltat såväl huset som landskapet utifrån höga krav på bland annat hållbarhet, yteffektiva planlösningar och sociala aspekter.

Tomtens potential och förutsättningar har utnyttjats till fullo och husplaceringen är noga genomtänkt. Innegården som omfamnas av byggnaden skapar en viktig plattform för social gemenskap och livfullhet.

Beställare: AVAB, Lerums kommuns bostadsbolag
Byggkostnader/byggår: Cirka 50 miljoner kronor (cirka 23000 kronor/kvadratmeter) 2019. 

“Enkel byggteknik, förnuftiga material och en snabb byggprocess är nycklarna till framgången.”