Gideå kyrka

Inför restaurering av Gideå kyrkas fasader utförde Tyréns en undersökning för att kunna upprätta ett långsiktigt hållbart åtgärdsförslag. 

Tyréns utförde en besiktning hösten 2018 där befintliga skador dokumenterades. Skadorna konstaterades vara kraftiga på söderfasaden där solen låg på mest. På de övriga fasaderna var skadorna små till måttliga.

Vid tillfället visade det sig att kittet var en betydande orsak till stora delar färgbortfall men även till att delar av trävirket hade lossnade från fasaden. Av den anledningen beslöt Tyréns tillsammans med beställaren att en utredning behövde utföras för att studera andra liknande fasader och hur dessa underhölls. Tyréns tog även in en underkonsult, en hantverkare med god hantverksmässig erfarenhet av traditionellt måleri, för att säkerställa att åtgärdsförslaget skulle vara långsiktigt hållbart.

Gideå kyrka har fasader i släta stående spontade brädor. 2009 målades fasaden om i samband med en större renoveringsinsats men redan efter ett par år hade färgen krackelerat kraftigt och kittet som fyllde ut mellanrummen mellan fasadbrädorna hade torkat och trängt ut från springorna.

“De många skadorna på fasaden hade flera bakomliggande orsaker”

Genom att anlita en underkonsult med god hantverksmässig erfarenhet kunde orsakerna redas ut och ett långsiktigt åtgärdsförslag tas fram i samarbete. Även fallstudien gav goda resultat, då det kunde belysa olika erfarenheter som hämtades in från liknande fasadkonstruktioner i liknande klimat.

Kyrkan är uppförd under tidigt 1800-tal på uppdrag av Gideå bruk och har haft samma fasadutförande sedan dess uppförandetid. Kyrkan tillhör Gideå-Trehörningsjö församling och Gideå Arnäs Trehörningsjö pastorat i Härnösands stift. Kyrkan ligger nära Örnsköldsvik.

Beställare: Gideå Arnäs Trehörningsjö pastorat
Uppdrag: Antikvarisk undersökning och åtgärdsförslag