Glasmästargatan

Utbyggnad av Glasmästargatan 14-37 i Göteborg. Påbyggnad i två plan med vacker utsikt över Göteborg. Här har vi gestaltat 110 nya lägenheter och renoverat 160 befintliga bostäder.

Uppdraget var att bygga ut ett befintligt hus, Glasmästargatan 14-37, med drygt hundra nya lägenheter och renovera befintliga. Vi var Bostads AB Poseidons arkitekt genom hela processen. Påbyggnaden är i två plan med vidsträckt utsikt över Göteborg. Fönster och dörrpartier har bytts ut och fasaderna har putsas ljusa och tilläggsisolerats. Byggnaden fick nya utanpåliggande hissar för att öka tillgängligheten.

Arkitektuppdraget innebar en påbyggnad med 110 lägenheter och en renovering av 160 befintliga lägenheter. 

Beställare: NCC och Bostads AB Poseidon

Projekteringstid: 2011-2012

Färdigställande: 2014