Hörnhissarna på Östra sjukhuset i Göteborg

Projekt Hörnhissarna är en viktig del av den pågående förnyelsen av logistiksystemet på Östra sjukhuset och tekniska upprustningen av byggnad CK. Projektet omfattar tillbyggnad av ett hisstorn med två godshissar som ersätter de ursprungliga godshissarna från 1972 och möjliggör installation av sop- och tvättsug samt modernisering av teknisk media i byggnad CK.

Tyréns har varit arkitekt för projektet och tillsammans med logistiker och övriga konsulter stått för planering och utformning från program till färdig bygghandling. Projektet färdigställdes 2021.

Hörnhissarna befordrar gods på självgående truckar (AGV:er) i det automatiserade logistiksystem som införs på Östra Sjukhuset. I källarplan ansluter hissarna till sjukhusets kulvertsystem och på varje våningsplan finns ett godsrum där vagnar med tvätt, mat och övrigt gods till Centralklinikens olika verksamheter lämnas och hämtas. Tillbyggnaden omfattar 825 m² BTA i elva våningsplan.