Installationsledning av Huddinge Sjukhus

Bra samarbete och snabba beslut. Som en del i ett större arbete med att bygga ut och modernisera Stockholms läns sjukhus, byggs nu en helt ny sjukhusbyggnad i Huddinge, tillhörande Nya Karolinska Universitetssjukhuset. Arbetsnamnet Chopin är en förkortning för ”Centrum i Huddinge för OPeration och INtervention”.

Den ca 28 000 kvadratmeter stora vårdbyggnaden inrymmer lokaler för operation, intervention, bildiagnostik och sterilcentral med tillhörande personal- och stödutrymmen. Byggnaden är utformad med fokus på människorna som kommer att vistas i lokalen, både patienterna och personalen. Det speglas i den väl genomtänkta arkitekturen med attraktiva, mänskliga och trygga miljöer. Den komplexa sjukhusbyggnaden ska certifieras enligt Miljöbyggnad Guld och beräknas stå klar 2019.

På uppdrag av Skanska Sverige AB ingår Tyréns i projekteringsledningen och ansvarar för installationsledning gällande VVS, Medicinska gaser, Sprinkler samt Styr och övervakning.

Arbetsuppgifterna involverar att bevaka och samordna tekniska lösningar samt tid och ekonomi i projekteringen och för färdig installation. Uppdraget involverar även att samordna möten samt skapa och bidra till ett konstruktivt och bra samarbetsklimat. I projektet är det snabba beslutsprocesser i ett nära samarbete med Locum, som äger och förvaltar sjukhuset, och med de verksamheter som kommer att nyttja fastigheten.

Det är av stor vikt att kunna se helhetslösningar i projektet där ledorden ”mest vård för pengarna” är kärnan. Utöver installationsledning är Tyréns även involverad i projektet med kompetenser inom konstruktion och BIM-samordning.