Knutpunkten i Helsingborg

Tyréns är huvudansvarig besiktningsman när områdets byggs ut. Knutpunkten är en viktig mötesplats i centrala Helsingborg. Under 2014 påbörjade fastighetsbolaget Wihlborgs ett stort om- och tillbyggnadsprojekt vid Knutpunkten som Tyréns var involverad i.

Uppdraget har innefattat en ny- och påbyggnad av cirka 8000 m2 kontorslokaler i fem plan ovanpå befintlig garagebyggnad (från plan 5 och uppåt) samt ombyggnad av drygt 2000 kvm befintliga lokaler, främst kontor.

Tyréns har varit huvudansvarig besiktningsman (med delansvar för teknikområde Bygg) i en besiktningsgrupp med ytterligare sex biträdande besiktningsmän för genomförande av produktionsanpassade entreprenadbesiktningar inom en totalentreprenad. Utmaningen har framförallt legat i att hitta lämpliga former för upplägget av besiktningarna då projektet haft ett tiotal överlämnanden/inflyttningar under framförallt sista året.

Tyréns har även varit skyddsrumssakkunnig i uppdraget. Arbetet har inneburit att säkerställa att skyddsrumsregler efterföljs, bistå vid projektering, utföra kontroller på plats och att skriva ut skyddsrumsintyg.