Konstfrusna och värmda testbanor i Arvidsjaur

Tyréns har projekterat anläggningen där biltillverkare testar sina bilar. Utanför Arvidsjaur finns en anläggning där komponenttillverkare och biltillverkare kan utföra tester med sina bilar under vinterförhållanden. Tyréns har genom åren projekterat de konstfrusna banorna. Vi har även projekterat de nya värmda banorna samt ritat in kulvertarna för kyla, värme, sjövatten, el och fiber.

Banor av olika typer har utvecklats. Där finns raksträckor med torr asfalt och konstfrusen is bredvid varandra. Det finns även backar med 15% och 20%-lutningar, en kurva med värmd torr asfalt, banor med packad snö, en terrängbana, banor med olika schackmönster av värmda fält m m. Backen med 15% lutning har konstfrusen is.

Det går åt mycket värme för att hålla en torr isfri asfalt vintertid och med de nya expansionsplanerna hade man nått taket får tillgänglig el. Som ett miljöriktigt led i utvecklingen har man nu investerat i en stor pelletspanna som förutom att värma banorna även värmer alla servicegarage och kontor. Tidigare elvärmda banor konverteras nu till vätskeburen värme.


Sjövatten i snökanonerna och spolbilarna

För att kunna garantera snö alla dagar har även ett nytt sjövattensystem installerats. Sjövattnet ska användas till snökanoner. Dessutom fyller spolbilarna sina tankar med sjövatten och nu behöver inte bilarna köra ända ner till sjön för att hämta vatten.

Området har försetts med ett lokalt fjärrvärme- och fjärrkylnät och när detta schaktades upp passade man på att samförlägga miltals med fiberkabel för dataöverföring från testerna.

Kylkammare som håller -30 grader

Tyréns har även projekterat kylkammare för lågtemperaturtest av bilar. Bilarna körs in i kammare som håller -30°C, sedan kan komponent och startprov utföras under kontrollerade former.

En särskild utmaning är att få zonen mellan kylda och värmda banor att fungera bra. Det smälta vattnet från de varma banorna får inte rinna in på isbanorna och bilda vallar. Kanten mellan torr asfalt måste vara jämn och fin annars kommer bilarna att få kasta och sladda ur banan. Genom samgåendet med ZF kommer nu även tyngre fordon att testas. Det ställer större krav på banorna genom att bromskrafterna blir avsevärt högre på de framtida banorna.

 

Beställare: Cold Climate Technology