Posthornet i Lund

Projekt Posthornet omfattade nybyggnad av en kontorsbyggnad med sex till sju våningar innehållande både butiks- och kontorslokaler samt ett garage i källarplan.  Byggnaden är belägen i direkt anslutning till järnvägen vid Lunds Centralstation. 

Posthornet är ett spännande och välskött projekt som fått Stadsbyggnadsprisets hedersomnämnande av Lunds kommun. Byggnaden är uppdelad i två huskroppar med olika fasadutformningar. 

Tyréns har bistått med projekteringsledning och BAS-P för systemhandling och FFU, byggherrestöd vid upphandling av TE, projektledning, byggledning och KA-PBL under detaljprojekteringen och för uppförandet av objektet inklusive hyresgästanpassning.

Beställare: Wihlborgs Fastigheter 

BTA ovan mark är cirka 13 515 kvadratmeter, total BTA med källarutrymmen och garage är cirka 16 505 kvadratmter.