Kuggen

Kuggen på Chalmers Lindholmen i Göteborg – en prisbelönt konstruktion. Tyréns har konstruerat Kuggen som redan har fått flera internationella arkitekturpriser. Kuggen i Göteborg, ritad av Wingårdh Arkitektkontor, är en färgstark och cirkulär kontorsbyggnad som i varje plan är utformad som ett kugghjul. Den runda byggnaden är, genom de anslutande förbindelsegångarna, både en naturlig och symbolisk länk mellan näringslivet och akademin på Lindholmen.

Kuggen är ett exempel på en innovativ och kreativ byggnad även ur konstruktiv synvinkel. Den har nominerats som svenskt bidrag till tävlingen om det internationella priset IABSE Outstanding Structure Award som delas ut i februari 2012.

Tyréns har genom ett innovativt arbetssätt bidragit till att byggherren Chalmersfastigheter fått en hållbar byggnad med höga kvaliteter ur såväl arkitektonisk som konstruktiv synvinkel.

När Chalmersfastigheter lämnade ut Kuggen på förfrågan som totalentreprenad deltog ett flertal entreprenörer och konstruktörer där Tyréns samarbetade med Peab. Upphandlingsformen innebar en stor utmaning i att hitta optimala konstruktionslösningar för denna spektakulära byggnad och blev på flera sätt en tävling för konstruktörer. Det inspirerade till att använda avancerade verktyg i ett tidigt skede för att kunna förverkliga såväl arkitektens, som byggarens och konstruktörernas visioner om hur byggnaden skulle uppföras.

Peab anlitades som totalentreprenör och gav Tyréns i uppdrag att ta fram bygghandlingar utifrån de förslag som togs fram i anbudsskedet. Tyréns lösningar, som var tekniskt fördelaktiga och kostnadseffektiva, bidrog starkt till att Peab fick uppdraget att bygga Kuggen.

Den ovanliga planformen, ett kugghjul, och de utkragande våningsplanen krävde okonventionella konstruktionslösningar. Det unika med Kuggen är sättet att föra ner lasterna till grunden genom betongpelare inbyggda i fasaden, där pelarna växlar läge mellan våningsplanen och pelarlasterna därigenom måste avväxlas i bjälklagen. Lösningarna har varit möjliga genom 3-dimensionella stomanalyser och dimensionering av bjälklagen med avancerade verktyg.

Kuggen uppfördes utmed Norra älvstranden i centrala Göteborg där grundläggningsförhållandena är ytterst besvärliga på grund av tidigare stora uppfyllningar och pågående sättningar i marken. Tyréns tog i samarbete med geotekniker på Bohusgeo i Uddevalla fram en delvis nyutvecklad modell för byggnadens grundläggning. Lösningen innebar att byggnadens sättningar kunde minimeras och att den genom förbindelsegångar kunde anslutas till befintliga byggnader.

 

Beställare: Peab/Chalmersfastigheter