Kulturhistoriska Studiegården

Tyréns har projekterat system- och bygghandlingar för ombyggnation av den kulturhistoriskt intressanta Studiegården i Jönköping. Fokus var att höja standarden för ventilationen i lokalerna som används för musikundervisning.

En utmaning var att byggnaden saknade fläktrum vilket innebar att vi behövde skapa ett nytt fläktrum genom att riva en vägg mellan två förråd. Nya schakt byggdes längs hjärtväggen och fönstren i förråden fungerar bra som öppningar för vägghuv. 

Nästa utmaning var den låga takhöjden som gjorde att vi valde markförlagda ventilationskanaler som kunde använda samma utrymme som de nya ledningarna för kulvertarna och spillvatten. Vi kunde delvis nyttja utrymmet under plattan där de gamla spillvattenledningarna låg. Andra viktiga val handlade om att skapa synergi med KNX-styrning av belysning och VAV. 

Uppdraget påbörjades i februari 2020 och bygghandlingarna levererades i slutet av juni samma år. 

Det behövdes flera kompetenser för att skapa den ventilationslösning beställaren efterfrågade. Experter inom VVS, värme, kyla, sanitet, ventilation och styr- och övervakning har samarbetat med experter från Tyréns kompetensområden el/tele, ljusdesign, akustik, brand och konstruktion.

Studiegården har nu en uppdaterad installation och positivt är att stora delar av skolan har kunnat vara i drift under pågående byggnation.

 

Beställare: Södra Vätterbyggdens Folkhögskola