Kungsbrohuset

En riktigt miljösmart byggnad. Kungsbrohuset är en av världens mest miljösmarta byggnader. Och det i hjärtat av Stockholm, granne med Centralstation Stockholm, Arlanda Express och T-centralen. I Kungsbrohuset finns 19 500 kvm kontor och dessutom attraktiva lokaler för butiker, restauranger, kaféer, hotell och andra verksamheter, totalt ca 27.000 kvm.

I Tyréns uppdrag ingick framtagande av CAD-manual med anpassning till en projektering i 3D. Vi har utfört oberoende granskning av 3D-modellerna och genomfört samgranskningsmöten kontinuerligt under projekteringen tillsammans med övriga projektörer. Tyréns ansvarade aktivt för att modellerna hölls uppdaterade under projekteringen. Under produktionsskedet levererade vi en gemensam modell till byggarbetsplatsen som fungerade som kommunikationsverktyg under pågående bygge. Vi har också utbildat personal på plats i verktyget som används.

Beställare: Jernhusen