Kungsgatan Eskilstuna

Tyréns fick uppdraget att skapa ny belysning för Eskilstunas viktigaste handelsgata. Belysningen förstärker stråket och knyter an till det restaurerade Fristadstorget. Belysningen omfattar linspänn med vägledande ljus och fasadbelysning, träd- och detaljbelysning samt integrerad bänkbelysning.

Eskilstunas handelsgata i nytt sken

Den egendesignade armaturen på linspänn ger frihet att röra sig fritt på gatuplan samtidigt som ljuset från den skapar en bättre rumslighet. Armaturen har utvecklats specifikt för projektet och har flera funktioner i en. Upplättningsljuset på fasader skapar upplevelsen av en tryggare, varmare och upplivad stadskärna och tar fram gaturummet i sin helhet – ett ”rumsskapande ljus”.

"Infälld armatur ger en tydlig ljusbild på marken som skapar rytm och leder besökaren längs gaturummet."

Det mjuka upplättningsljuset lyfter också blicken och öppnar gaturummet nattetid och skapar en mer välkomnande plats att mötas på. Pendelarmaturens unika design är knyten till Fristadstorgets specialritade lykta och har en identitetsskapande funktion.

Undertill monteras en infälld armatur som ger en tydlig markerad ljusbild på marken vilket accentuerar gångstråket, skapar rytm och leder besökaren längs gaturummet. Ytterligare spotlights pendlas på linspänn som lyfter fram de fina mässingsplattorna med barnens tekningar, ett konstverk och bänkarna som en plats för vila.

Beställare: Eskilstuna kommun