Gamla Råsundastadion ger plats åt nya bostäder på historisk mark

Kv. Klacken byggs på platsen där gamla Råsundastadion i Solna stod och består av tre huskroppar med mellan åtta till nio våningar. Totalt byggs 340 lägenheter i Klacken som nås via 18 stycken trapphus.

Automatiserad projektering med Superslabs

Arbetet utfördes under 2017-2018 med hjälp av Tyréns egenutvecklade plattform för automatiserad projektering av skalväggar och plattbärlag - Superslabs. I plattformen har vi utgått från beställarens konstruktions- och produktionsförutsättningar och skapat en effektiv automatiserad projekteringsprocess. På så sätt kan vi öka kvalitén samtidigt som vi kortar ner ledtiderna ordentligt.

Gamla Råsundastadion ger plats åt nya bostäder på historisk mark