Landskrona stadshus

Landskrona stad har gett Tyréns uppdraget att leda ombyggnaden av stadshuset. I uppdraget ingår även att vara Kontrollansvarig enligt PBL.

Det primära syftet med de åtgärder som utförs i entreprenaden är att säkerställa en godkänd arbetsmiljö i Landskrona stadshus samt att se över och uppdatera brandskyddet i byggnaden.

I projektledningsuppdraget arbetar Tyréns med senior/biträdande projektledare, svåra frågor kan lyftas projektledarna emellan för att hitta en väg framåt samtidigt som Tyréns säkerställer kvalitéten i uppdraget. Upplägget skapar förutsättningar för lärande och nära samarbete.

Entreprenaden omfattar både tekniska åtgärder och en renovering av ytskikten i fastigheten. De tekniska åtgärderna innefattar arbeten med ventilation, kyl- och värmesystem samt utbyte av belysning.

Renoveringen av ytskikten innefattar alla utrymmen och avser byte av mattor, golvsocklar och dörrar samt målningsarbeten.

Åtgärderna kommer att ske samtidigt som den ordinarie verksamheten pågår i stadshuset. Det är en stor utmaning att utföra arbetet utan att verksamheten störs.

Projektet omfattar 12 000 kvm yta, ska vara färdigställt i början av 2021.

Landskrona stadshus är byggt 1976 och designat av arkitekterna Inge Stoltz och Sten Samuelsson. I stadshuset sitter de flesta av de kommunala förvaltningarna.