Lerums Arena

Tyréns har gestaltat Lerums Arena, en multifunktionell idrottshall, i Lerum Centrum. Byggnadens moderna utformning tillsammans med dess funktion utgör ett viktigt bidrag till utvecklingen av Lerums framtida stadsmiljö.

Med ett brett användarfokus kan anläggningen erbjuda alltifrån skolgymnastik till turneringar med en publikkapacitet på 1200 personer.

Lerums tätort är i förvandling och kommer de närmsta åren förändras till en mer stadsliknande miljö. Lerums Arena stod klar sommaren 2019 och är ett första steg i Lerums urbana stadsutveckling.

Målgruppen för idrottshallen är gymnasieskolans idrottsverksamhet på dagtid. Därutöver kommer föreningar och annan tävlingsverksamhet ta plats övriga tider i anläggningen. Gestaltningens mål är höga, såväl konceptuellt, funktionellt och säkerhetsmässigt. Ambitionen med arkitekturen är att hitta en hållbar idé som lyckas koppla ihop exteriör med interiör samt funktion med estetik.

Lerums Arena ligger i Dergårdsområdet i anslutning till Dergårdsgymnasiet i Lerum. Gymnasieskolan kommer på sikt att ersättas med en ny skolbyggnad och på nuvarande skoltomt kommer bostadsbebyggelse att uppföras i kvartersform.

Uppdraget har varit en partneringentreprenad mellan Lerums kommun och AF-gruppen där Tyréns är arkitekt samt konstruktör av stålstommen och kvalitetsansvarig för byggnationen. 

Fotograf, bild ovan: Mattias Jansson, Lerums kommun
Bilder nedan: Tyréns