Mästerhuset

Mästerhuset är en modern kontorsbyggnad i centrala Stockholm med hållbarhet i fokus. Med plats för ca 3000 hyresgäster erbjuds yteffektiva och flexibla arbetsplatser på en av Stockholms mest eftertraktade adresser. Tyréns har haft bland annat haft ansvar för rivning av tidigare bebyggelse ochc projektering av ny stomme.

Marken som tagits i bruk har tidigare utgjorts av tre äldre kontorsbyggnader som rivits och därefter ersatts med en ny komplex kontorsbyggnad i 10 våningsplan. Tyréns uppdrag mellan åren 2013–2015 har innefattat rivning och projektering av ny stomme samt grundläggning. Rivning och grundläggning har utförts med stor aktsamhet för att inte skada angränsande fastigheter. Stommen i övrigt är prefabricerad och består av stålpelare och stålbalkar med håldäckselement.

Utmaningarna har varit att utforma våningshöga fackverk i stommen då den allmänna kommunikationsvägen Mellangatan som angör närliggande byggnader var trafikerad under byggtiden samt i förvaltningsskedet. Även högra krav på väl fungerande logistik har varit en utmaning med hänsyn till byggnadens centrala läge.

Mästerhuset var den första LEED Platinum certifierade kontorsfastigheten i centrala Stockholm.

Beställare: Pembroke Real Estate och NCC Construction Sverige AB

"Flexibla yteffektiva arbetsplatser på en av Stockholms mest eftertraktade adresser."